Certyfikaty

Firma Mogat, posiadająca zakłady w Mainz, Essen, Nentershausen oraz Seefeld/Berlin jako pierwszy producent pap bitumicznych i polimerwo-bitumicznych wprowadził certyfikat CE. Tym samym zakłady automatycznie uzyskały certyfikaty DIN EN 13707 oraz DIN EN 13969.

Zgodnie z wytyczną Rady Europy z dnia 21.12.198 roku, dotyczącą ujednolicania prawa i przepisów administracyjnych państw członkowskich w zakresie produktów budowlanych, wdrożoną w Niemczech ustawą o produktach budowlanych z dnia 28.04.1998 roku, ostatnio zmienioną przez art. 8a ustawy z dnia 06.01.2004 roku, produkty budowlane, w tym papy bitumiczne z wkładkami nośnymi do uszczelniania dachów muszą posiadać certyfikat zakładowej kontroli produkcji.

Posiadanie tego europejskiego certyfikatu stanowi wymóg wprowadzenia i stosowania w obrocie znaku CE. Ponadto znak CE jest od lipca 2006 ustawowym wymogiem wprowadzania do obrotu pap bitumicznych. Certyfikat CE reguluje w całej Europie ujednoliczanie produktów budowlanych oraz kontrolę zakładową.

Dzięki wczesnemu uzyskaniu certyfikatu Mogat jest dobrze przygotowany do wymogów rozwijającego się rynku europejskiego. Mogat daje inwestorom, architektom i dekarzom pewność wspólnych celów.

do góry